HGA001015597

Baron van Pallandtgroep (1913 -1969)

HWS Baron van Pallandtgroep

Locaties

Historisch overzicht

1911 Troep 2 NPO (NPV groep 6), opgericht in 1911, krijgt de naam Baron van Pallandttroep in 1913

1917 Troephuis Kwekerijweg, Klein Zwitserland.

1925 Troephuis blokhut op Hubertusduin; in 1926 door brand verwoest.

1941 Op 2 april  wordt de padvinderij verboden en ontbonden.

1945 November: Heroprichting van de Baron van Pallandtgroep.

1953 Troephuis Haringkade.

1961 Fusie met de Stormvogelgroep (NPV groep 81) onder leiding van hopman en later schipper Martin Eisma. De Baron van Pallandtgroep wordt een zeeverkennersgroep.

1969 Fusie  met de Haagsche Waterscouts, de groep het voortaan: Haagsche Waterscouts – Baron van Pallandtgroep.

Groepsleider
J. G. van Ewijck (1953)

Afbeeldingen uit de beeldbank

Bronmateriaal

Krantenartikelen
1949, 23, 26 april  (Haagse Courant) ..... krijgt vlag uit Indonesie

1953, 7, 14 december (Haagse Courant) Nieuwe Wigwam voor de....

1963, 13, 27 mei (Haags Dagblad) .... viert 50-jarig bestaan
1963, 16 mei (HC) Geschiedenis van de .... t.g.v. 50-jarig bestaan

1969, 18 oktober (HC) Foto van de .... uit 1917
1969, 20 december (HC) Interview met Ph.D. baron van Pallandt van Eerde over de eerste jaren van het N.P.V.

Link website van de vereniging

Laatst bijgewerkt 23 augustus 2018

Website door Picturae