Geen afbeelding beschikbaar

Muziekvereniging St. Caecilia Leidschendam-Voorburg

Locaties

Historisch overzicht


1906 01-06 Oprichting Muziekvereniging St. Caecilia uit Voorburg door Mgr. Van Stee R.K.pastoor in Voorburg. Begonnen met 18 leden         

Eerste repetitieruimte Theehuis Vreugd en Rust

De Harmomie vormde tot 1925 een afdeling van de "Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond afdeling Voorburg

1925 hoogst aantal punten en eerste prijs in de 4e afdeling gehaald

begin jaren 60, werd St. Caecilia gesplitst in een Harmonie en een Showdrumband voor jongeren van 12 tot 21 jaar

1972 eervolle uitnodiging om naar de KRO studio te komen voor een radio-optreden, uitgezonden op 15 februari, sublieme vertolking

1973, 8 augustus houten verenigings-gebouw in de Jan Mulderstraat brand af, was pas nog geen jaar geleden helemaal opgeknapt. Een week later Commissie van wederopbouw in het leven geroepen, lange reeks rondzwervingen

Montessorischool en een noodschool, oefenruimtes

5 jaar na brand toestemming voor nieuw gebouw aan de Westvlietweg

1981,16 mei nieuw gebouw Marcanto ingewijd met speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd stuk getiteld "Entrata for bells and band" door Ruud Mourik

2003 ingrijpende verbouwing door aantal leden, waarbij vooral is gelet op de geluidsisolatie, zodat er meerdere orkesten tegelijk kunnen repeteren

De vereniging heeft nu meer dan 180 leden in 9 verschillende afdelingen:

Harmonie
Fly-Over Jazz Collective
Dagorkest Vlietstreek
Nic's Big Band
Big Band Straight Life
Windkracht 10
Muzikanten Expres
Zanggroep Prestige
Combo Free Time

2010 fuseert met MCL (Muziekvereniging St. Caecilia Leidschendam)

2017 Opening nieuwe aanbouw Marcanto Muziekgebouw in gebruik genomen

Bestuur voorzitter

Martinus Meester (1929-)
Th. Quik (1975-)
Th. Haneveld
Jelle de Jong
Mark v d Berg
Peter van Rongen (a.i.)
Gerard Arends (2018-)

Dirigenten
Bont
C. Juffermans
van Tol
Jan Buurman (1959-1989)
Jacob Janssen(1989-1992)
Nido Roovers(1997-2002)
Arne Visser
Martijn van Tent (-2018)


Bronmateriaal

Gemeentegids Leidschendam-Voorburg 2004, blz 65.

Krantenartikelen

1981, 20 mei (Voorburgse Courant): St. Caecilia heeft weer een tehuis
1981, 28 oktober (Voorburgse Courant): Kegelbaan diende als repetitielokaal. Muziekvereniging St.Caecilia

2003, 4 september (Krantje Voorburg): Publieksprijs St. Caecilia bij Houtmanplantsoen. Harmonie concerten elke zondagmiddag
2003, 11 december (Leidschendammer): Muziekvereniging Sint Caecilia laatste hand aan verbouwing

2004, 30 januari (Haagsche Courant):Heropening vernieuwd gebouw St. Caecilia Voorburgse muziekvereniging
2004, 12 februari (Postiljon): Caecilia muziekvereniging Voorburg met 10 orkesten waarvan de harmonie met vijftig leden de grootste
2004, 10 december (Haagsche Courant): St. Cacilia Voorburgse muziekvereniging roept op tot componeren van muziekstuk

2005, 24 maart (Haagsche Courant): St. Caecilia muziekver. Heeft voor de componeerwedstrijd twintig inzendingen ontvangen. De zes beste worden door het harmonieorkest uitgevoerd

2006, 19 april (Nieuwsblad Voorburg): Voorjaarsconcert harmonie St. Caecilia een eeuw oud, dit jaar in het Maartenscollege in Voorburg
2006, 8 juni (Het Krantje): Muziekvereniging St. Caecilia kende roerige geschiedenis, helemaal klaar voor de volgende 100 jaar.

2008, 15 november (Haagse Courant): Muziekvereniging Caecilia ontstond 1908 als onderdeel Kath. Arbeidersbeweging. In 1973 harmonieorkest, in 1960 drumbandmet showgirls "Showband 75"

2009, 11 juni (Het Krantje):Muziekverenigingen Caecilia Voorburg en MCL Leidschendam gaven geslaagd zomerconcert op Julianabaan

2010, 25 maart (Voorburgse Courant): Muziekvereniging MCL samen verder als één nieuwe vereniging voorlopige naam Muziekver. St. Caecilia, 170 leden VZ K. van Oosten en J. de Jong ondertekenden fusieakte.


Link website van de vereniging

Laatst bijgewerkt 16 augustus 2018

Website door Picturae